GÎNDAC CRISTIAN CĂLIN
Avocat drept penal Cluj

Abuz în serviciu. Cameră preliminară. Plângere admisă împotriva ordonanței de clasare. Desființare. Trimiterea cauzei la Parchet pentru completarea urmăririi penale.

1. Starea de fapt

Doi funcționari publici, din cadrul ITM Bihor, au efectuat un control tematic la societatea JV SRL, în urma căruia au dispus aplicarea amenzii contravenționale în cuantum de 40.000 lei, astfel:

  • 20.000 lei pentru faptul că administratorul și asociatul societății presta muncă în cadrul acesteia fără a avea contract individual de muncă încheiat cu societatea
  • 20.000 lei pentru faptul că o salariată presta muncă în cadrul societății, avea încheiat contract individual de muncă, era înregistrat în REVISAL, însă lipsea exemplarul numărul 3 al contractului individual de muncă, de la punctul de lucru (sediul societății fiind în Cluj-Napoca, iar punctul de lucru în Oradea).
2. Soluția instanțelor civile

Împotriva procesului-verbal întocmit, am formulat plângere contravențională, arătând și explicând pe larg motivele pentru care procesul-verbal întocmit este netemeinic și nelegal.

Prima instanță, Judecătoria Oradea, a admis plângerea cu consecința anulării procesului-verbal atacat, reținând în esență că „fapta nu există”.

ITM Bihor a formulat apel în fața Tribunalului Bihor, împotriva sentinței pronunțate de către Judecătoria Oradea, susținând că hotărârea este nelegală, solicitând admiterea apelului, desființarea sentinței și rejudecând, respingerea plângerii contravenționale ca neîntemeiate.

Tribunalul Bihor a respins apelul ca neîntemeiat, menținând astfel hotărârea primei instanțe ca temeinică și legală.

3. Parcursul dosarului penal

În cursul anului 2020, am formulat plângere penală împotriva inspectorilor din cadrul ITM Bihor, pentru infracțiunea de abuz în serviciu, analizând pe larg fiecare condiție de tipicitate a infracțiunii.

După 8 luni de la momentul înregistrării plângerii penale pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, reprezentatul legal al societății a fost citat în vederea audierii.

Ulterior, la aproximativ două săptămâni, au fost audiate în calitate de martor doamnele inspector.

În cadrul audierilor, prin formularea unor întrebări, le-am solicitat să precizeze care este temeiul de drept în baza căruia au aplicat sancțiunea contravențională cu privire la administrator (și asociat).

Ambele au indicat art. 16 din legea 53/2003 (Codul Muncii) și legea 31/1990 (legea societăților).

3.1. Soluția organelor de urmărire penală

Ulterior, bineînțeles că era prea mare efortul din partea organelor de urmărire penală și era mai simplă o soluție de clasare, primim soluție după alte trei săptămâni. Propunerea organelor de urmărire penală, însușită de procuror, pe motiv că nu sunt întrunite elementele de tipicitate ale infracțiunii de abuz în serviciu, mai exact lipsește intenția.

Cu toată sinceritatea, când am citit soluția, am crezut că ori nu știu eu să mă fac înțeles și nu am fost suficient de clar în cuprinsul plângerii, ori vorbim limbi diferite. Cert este că, pe latură subiectivă, dacă prind absurd am admite că nu poate fi vorba despre o intenție directă (în sensul că distinsele doamne nu ar fi urmărit săvârșirea faptei) cu siguranță se poate discuta despre o intenție indirectă (în sensul că cel puțin au acceptat urmarea, dacă nu au urmărit-o).

Ah, da. Am indicat legea care reglementează activitatea inspectorilor ITM, iar organele de urmărire penală au spus că dispozițiile din lege sunt prea vaste și caracter general.

3.2. Soluția prim-procurorului

Dezgustat de o asemenea motivare, am formulat plângere împotriva soluției procurorului de caz, la procurorul ierarhic superior, în speță Prim-procurorul Parchetului, care, așa cum m-am așteptat de la bun început, a fost respinsă.

Dacă prima motivare a lăsat cel puțin de dorit, când am citit și recitit ordonanța prim-procurorului, care din 3 pagini și jumătate, 3 pagini erau copy-paste, era clar că mergem la next level.

3.3. Soluția judecătorului de cameră preliminară

Am încercat să fiu și mai explicit decât până atunci și am arătat în esență că, aplicarea unei sancțiuni care nu este prevăzută de lege, de către funcționari publici care trebuie să cunoască cel puțin câteva legi pe baza cărora își desfășoară activitatea, întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de abuz în serviciu.

Având cuvântul în ședință, reprezentanta Ministerului Public a susținut că pe logica mea, orice amendă aplicată de ITM ar constitui un abuz în serviciu, moment la care, din nou, mi-am dat seama că vorbim împreună, înțelegem separat.

Dacă procesul-verbal de constatare a contravenției este sau nu legal și temeinic, este atributul exclusiv al instanței civile, dacă petentul formularea plângere contravențională. Dar, să aplici o sancțiune contravențională pentru o faptă care nu este incriminată de lege ca și contravenție, este total altă discuție.

Astăzi, am constatat cu bucurie faptul că judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Oradea a admis plângerea formulată împotriva ordonanței de clasare a procurorului de caz și menținută de prim-procuror, pe care a desființat-o și a trimis dosarul la Parchet pentru completarea urmăririi penale.

Avocat Cristian Gîndac a asistat și reprezentat societatea JV SRL, încă de la momentul formulării plângerii contravenționale împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției.
Call Now Button
error: Content is protected !!