Avocat drept penal Cluj - GÎNDAC CRISTIAN

avocat dreptul muncii cluj-napoca
 • asistare și reprezentare în procedura disciplinară;
 • asistență juridică privind stabilirea drepturilor salariale;
 • acțiuni având ca obiect anularea deciziei de concediere, primirea drepturilor salariale, reîncadrarea în muncă;
 • acțiuni privind despăgubirea în urma unui accident de muncă;
 • asistarea și reprezentarea în fața instanelor dde judecată;

În derularea raporturilor juridice de muncă, adesea atât angajatorii cât și salariații solicită consultanță juridică pentru rezolvarea diferitelor neînțelegeri. Cu titlu exemplificativ, redăm mai jos câteva ipoteze în care poate consta asistența juridică:

A. Acordată angajatorului

 • redactarea contractelor individuale sau colective de muncă;
 • adaptarea contractelor de muncă în conformitate cu dispozițiile legale în materie;
 • planificarea anuală privind acordarea concediului de odihnă;
 • efectuarea procedurii disciplinare;
 • verificarea documentelor anterior efectuării unui control din partea reprezentanților Inspectoratelor Teritoriale de Muncă (ITM);
 • reprezenatrea și/sau asistarea reprezentatului legal al societății în fața Inspectoratelor Teritoriale de Muncă (ITM);

B. Acordată salariatului

 • în cadrul procedurii disiplinare;
 • pentru obținerea drepturilor salariale;
 • obținerea dreptului pentru creșterea și îngrijirea copilului;
 • obținerea concediului de odihnă ori a cuantumului concediului neefectuat;
error: Content is protected !!
Call Now Button