Avocat drept penal Cluj - GÎNDAC CRISTIAN

Avocat penal Cluj specializat infracțiuni de droguri

Avocat specializat în droguri Cluj. Cristian Gîndac

Avocat specializat în drept penal Cluj, Cristian Gîndac oferă consultanță, asistare și reprezentare în fața organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată a clienților implicați în infracțiuni privind traficul și consumul ilicit de droguri (Cannabisecstasy sau MDMAcocainăheroină) sau alte substanțe. Cristian Gîndac este avocat specializat în drept penal și oferă servicii juridice complete atât inculpaților implicați în dosare de trafic și consum ilicit de droguri, cât și martorilor.

Dosarele de trafic de droguri au un nivel ridicat de dificultate, adesea fiind extrem de voluminoase datorită numărului inculpaților ori probatoriului administrat (percheziții informatice, percheziții domiciliare, interceptări, filaje, cumpărări autorizate, etc.)

Realizarea unei apărări efective în astfel de dosare presupune o pregătire extrem  temeinică atât a normelor procesuale cât și a altor domenii adiacente. Datorită complexității fiecărui dosarului, se impune o analiză eficientă a tuturor mijloacelor de probă administrare iar ulterior, pe baza analizei, alegerea celei mai potrivite  strategii de apărare, așa încât soluția finală să fie cea mai benefică pentru client.

Pentru că unul dintre valorile fundamentale ale activității noastre este calitatea unei apărări, am decis să ne specializăm în dosare care au ca obiect trafic de droguri, așa încât clienții noștri să beneficieze de servicii de înaltă calitate profesională.

O apărare efectivă în astfel de dosare presupune participarea noastră efectivă în momentele cheie ale anchetei penale, atât în prezența clientului cât și în lipsa acestuia, cum ar fi:

  • cu ocazia efectuării percheziției domiciliare;
  • audierea clientului în calitate de suspect / inculpat;
  • audierea cosuspecților / coinculpaților
  • audierea martorilor (a consumatorilor care ar fi procuror droguri); 
  • confruntarea martorilor (în ipoteza în care există contradicții între susținerile acestora);
  • cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra device-urilor ridicare cu ocazia percheziției domiciliare, a percheziției corporale ori a percheziției auto;

Nu de puține ori am identificat în dosarele avute în lucru până în prezent diferite contradicții flagrante fie între declarațiile martorilor, a inculpaților, coroborate cu informațiile obținute în urma efectuării percheziției informatice ori cu interceptările sau cu filajele realizate ca urmare a punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică.

Un alt aspect important care trebuie avut în vedere este beneficiul conferit de prevederile art. 15 din legea 143/2000, conform cărora, Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2-9, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.”. Fie că discutăm de trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. 1 sau de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 2, ori de ambele, acest beneficiu acordat de legiuitor persoanelor care colaborează cu organele de urmărire penală poate fi obținut în anumite condiții. De aceea, se impune suport de specialitate pentru a putea beneficia în final de prevederile art. 15 din legea 143/2000. Nu orice denunț formulat va fi luat în considerare și va produce aceste efecte.

Pentru a vă putea exprima o opinie avizată, în primul rând trebuie să studiem temeinic dosarul cauzei, indiferent în faza procesuală în care se află.Ulterior vom  stabili o întâlnire (fie fizic, fie online, fie la penitenciar) în cadrul căreia vom prezenta clientului situația juridică personală, toate strategiile de apărare viabile (cu avantajele și dezavantajele aferente), precum și costurile aferente.

Programează acum o întâlnire online cu avocat Cristian Gîndac în legătură cu dosarul de trafic și consum ilicit de droguri și alte substanțe.

Cannabis, ecstasy (MDMA), cocaină, heroină amfetamină, metamfetamină, ketamină, etnobotanice (NSP – noi substanțe psihoactive), etc.

Competența materială a organului de urmărire penală aparține DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism. Sub coordonarea procurorilor din cadrul acestor parchete specializate își desfășoară activitatea ofițeri de poliție din cadrul BCCO (Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate) sau DCCO (Direcția de Investigare a Crimei Organizate) care efectuează actele primite prin delegare de la procuror, pun în executare mandatele de supraveghere tehnică și mandatele de percheziție domiciliară.

Infracțiunile prevăzute de legea legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

Articolul 2 – (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

Articolul 3 (1) Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. 

Articolul 4 – (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Articolul 5 – Punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu, a unei locuințe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Articolul 6 – (1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenție, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

Articolul 7 – Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condițiilor legale, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani

Articolul 8 – Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanți chimici toxici unui minor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Articolul 9 –Finanțarea săvârșirii faptelor prevăzute la art. 2-5 se sancționează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu o treime.

Articolul 10 – Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Articolul 11 – Dacă faptele prevăzute la art. 2, 6-8 și 10 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Articolul 12 – (1) Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 2, 3, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2)-(3), art. 7 și 9 se pedepsește.

Articolul 13 – (1) Cu privire la infracțiunile cuprinse în prezentul capitol, pe lângă situațiile prevăzute în Codul penal, constituie circumstanțe agravante următoarele situații:

a) persoana care a comis infracțiunea îndeplinea o funcție ce implică exercițiul autorității publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcții;

b) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atribuții în lupta împotriva drogurilor;
c) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activități interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituție sau unitate medicală, de învățământ, militară, loc de detenție, centre de asistență socială, de reeducare sau instituție medical-educativă, locuri în care elevii, studenții și tinerii desfășoară activități educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;
d) folosirea minorilor în săvârșirea faptelor prevăzute la art. 2-10;
e) drogurile au fost amestecate cu alte substanțe care le-au mărit pericolul pentru viața și integritatea persoanelor.

(2) În cazul circumstanței agravante prevăzute la alin. (1) lit. c), referitoare la săvârșirea faptelor într-o instituție de învățământ ori în locuri în care elevii, studenții și tinerii desfășoară activități educative, sportive, sociale sau în apropierea acestora, la maximul special prevăzut de lege se poate adăuga un spor care nu poate depăși 5 ani, în cazul închisorii, sau maximul general, în cazul amenzii.

Articolul 14  – Nu se pedepsește persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2-9 și care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunță autorităților participarea sa la comiterea infracțiunii, contribuind astfel la identificarea și tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalți participanți.

Articolul 15  – Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2-9, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

Articolul 16  – (1) Drogurile și alte bunuri care au făcut obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 2-9 se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.
(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea drogurilor și a altor bunuri prevăzute la alin. (1).
(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate și banii confiscați, conform alin. (1) și (2), constituie venituri ale bugetului de stat și se evidențiază în cont separat în bugetul de stat.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Avocatul penalist specializat în infracțiuni privind traficul și consumul ilicit de droguri vă poate realiza o apărare efectivă, având în vedere experiența acumulată în acest domeniu. De asemenea, împreună cu dumneavoastră, poate stabili cea mai bună strategie de apărare în funcție de cantitatea de droguri deținută și / sau traficată, situația juridică și personală.

În tabelul nr. I și II, anexe ale legii nr. 143/2000 sunt prevăzute toate substanțele considerate de lege ca fiind droguri de risc, a căror consum și trafic sunt interzise. De asemenea, în tabelul nr. III, anexă aceleași legi sunt prevăzute toate substanțele considerate de lege ca fiind droguri de mare risc, a căror consum și trafic sunt interzise.

Conform legii nr. 143/2000, nu există prevăzut un anumit prag cantitativ până la care fapta de a consuma sau de a trafica droguri de risc sau de mare risc să nu constituie infracțiune. Deținerea unei cantități mari de droguri, de cele mai multe ori, în practică, nu poate susține ipoteza conform căreia drogurile au fost cumpărate pentru o perioadă îndelungată de timp, dar exclusiv în vederea consumului propriu. Bineînțeles, la procesul de individualizare a pedepsei se va ține cont de cantitatea deținută sau / și traficată, acesta fiind unul dintre elementele în funcție de care se apreciază gravitatea faptelor.

Da, există, cu anumite condiții. Conform art. 15 din legea 143/2000, „persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2-9, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.”. Trebuie precizat faptul că persoanele cu privire la care se formulează denunțul și se facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală nu trebuie să fi fost descoperit și anchetat de organele de urmărire penală cu privire la faptele pentru care se formulează denunțul. De asemenea, pot constitui obiect al denunțului exclusiv infracțiunile prevăzute la art. 2-9 din legea 143/2000, nu și alte infracțiuni.

Da, se poate încheia, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege privind încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției. Trebuie menționat faptul că, inițierea acestuia poate avea loc numai după punerea în mișcare a acțiunii penale, moment de la care persoana cercetată dobândește calitatea de inculpat. De asemenea, încheierea acordului presupune recunoașterea în totalitate a faptelor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală, astfel cum au fost reținute de către organele de urmărire penală.

AI NEVOIE DE AJUTORUL UNUI AVOCAT SPECIALIZAT ÎN INFRACȚIUNI CU DROGURI? PROGRAMEAZĂ O ÎNTÂLNIRE !

Cristian Gîndac este avocat penalist specializat în infracțiuni privind traficul și consumul ilicit de droguri, astfel că vă poate oferi servicii juridice specializate în această ramură, fie că este vorba de droguri de risc sau de mare risc, de consum propriu sau de trafic ori de efectuarea cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Întrebările 

GĂSEȘTE LOCAȚIA PE HARTĂ
error: Content is protected !!
Call Now Button